Kolekce Stile

Informační tabule Sil

Na informační tabuli Sil je možné na sloup uchytit větší počet hliníkových informačních tabulí.
Tabule Sil je možné uchytit na střed sloupu nebo po okraji. Tabule jsou dodávány
včetně digitálního potisku nebo polepu.