Kolekce Stile

Lavička Foresta

Lavička Foresta tvořená dvěma dřevěnými trámy (lepený modřín) s mírným sklonem do středu z důvodu odtoku vody. Lavička má dvě varianty: hranoly uložené střídavě pro variantu pouze lavičky, nebo hranoly proti sobě s možností zaparkování jízdních kol z každé strany lavičky.
Spodní konstrukce ocelová opatřená práškovou barvou.
K přišroubování nebo k zabetonování.

Úpravy a materiály

Rozměry a sestavy