Kolekce Stile

ARENA BIKE přístřešek na kola

Přístřešek (zastřešení) na jízdní kola sestávající z ocelové nosné konstrukce z trubek. Podpěra je nakloněná, střecha je z ocelového plechu, okraje hliníkové. Sklon umožňuje stékání dešťové vody  do  hliníkových výlisků na okrajích. Je možné instalovat také snížený podhled a osvětlení LED.

Kotvení: k přišroubování

Rozměry:
základní modul 3150×2465 mm
přídavný modul 3000×2465 mm
(výška) 2410 mm

Volitelné: snížený podhled, osvětlení LED

 

Úpravy a materiály

Rozměry a sestavy