Krajinářské prvky

Život ve městě je tvořen setkáními, venkovními aktivitami a městskou krajinou. Městský prostor ožívá s lidmi. Metalco kolekcí VITA URBANA vytváří nové krajinné prvky pro život ve městě. Tato kolekce kombinuje podmanivý design s nejnovější technologií smart. Dejme život zapomenutým místům a vytvořme ve městě nové prostory pro život. Například velké květináče s lavičkami, které vybízejí k pobytu venku a k zastavení se na kus řeči nebo k odpočinku.