Kolekce Stile

SUPERVERDE

Zalesňování měst budoucnosti
Stefano Boeri, architekt, který navrhl „vertikální les“, představuje novou výzvu: zalesňování měst. Ambiciózní projekt, ve kterém se města a příroda nevylučují, naopak se integrují a vytvoří příjemná zelená místa. Právě z této vize se zrodilo SUPERVERDE, inovativní systém městského mobiliáře od Stefano Boeri Interiors.  Jedná se o komplexní systém skládající se z „ostrovů“ navržených tak, aby přinesly zeleň do všech těch míst, kde povaha povrchů a mineralizace půdy neumožňují vegetaci přežít.

Konstrukce kolekce SUPERVERDE je ocelová, vytvářející nádrže pro zeleň. Každá nádrž je obložena dekorativními ocelovými panely. K dispozici jsou různé velikosti a výšky pro odlišné rostliny, stromy a keře. Každý model může být instalován jednotlivě nebo společně s dalšími prvky kolekce SUPERVERDE. Doplněny mohou být posezením v provedení ocel.

Rozměry:
SUPERVERDE SMALL
9 | 20 m²

SUPERVERDE MEDIUM
20 | 40 m²

SUPERVERDE LARGE
40 | 60 m²

SUPERVERDE EXTRA-LARGE
60 | 100 m²

Úpravy a materiály

Rozměry a sestavy