Kolekce Stile

DIAMANTE příslušenství W SP | 2SP | SS | 2SS

Model P z kolekce laviček Diamante může být vybaven následujícím příslušenstvím:
W SP – dřevěný sedák bez opěradla
W 2SP – oboustranný dřevěný sedák bez opěradla
W SS – dřevěný sedák s opěradlem
W 2SS – oboustranný dřevěný sedák s opěradlem

Model 45° z kolekce laviček Diamante může být vybaven následujícím příslušenstvím:
W 2S 45° – oboustranný dřevěný sedák bez opěradla
W SSI 45°: dřevěný sedák a opěradlo, umístěné na konkávní straně lavičky
W SSE 45°: dřevěný sedák a opěradlo, umístěné na konvexní straně lavičky

Rozměry a váhy sedáku:
W SP
1044×316 mm (výška) 50 mm
11 kg
W 2SP
1044×730 mm (výška) 50 mm
23 kg
W SS
1044×474 mm (výška) 375 mm
25 kg
W 2SS
1044×730 mm (výška) 326 mm
36 kg

2S 45°
1060×730 mm (výška) 50 mm (R vnitřní) 2010 mm
22 kg
SSI 45°
960×470 mm (výška) 375 mm (R vnitřní) 2010 mm
23 kg
SSE 45°
1060×470 mm (výška) 375 mm (R vnitřní) 2740 mm
25 kg

Úpravy a materiály

Rozměry a sestavy